نرخ پرش

درصد محبوبیت و نرخ پرش سایت

نرخ پرش چیست؟ (Bounce Rate) گوگل نرخ پرش یا نرخ برگشتی را که یکی از مهمترین فاکتورهای SEO هستش را چنین تعریف می‌کند: “درصد بازدیدهایی که تنها از یک صفحه انجام می‌شود و بدون ادامه یافتن به صفحات دیگر تمام می‌شود”. به بیانی دیگر زمانی که بازدید کننده تنها از یک صفحه از وب سایت …

درصد محبوبیت و نرخ پرش سایت ادامه »