Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288
پرکاربردترین دستوراتSQL Server (قسمت دوم) - وبلاگ مرواهاست
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

وبلاگ مرواهاست

sql queries

در مقاله قبلی پرکاربردترین دستورات مورد استفاده در دیتابیس SQL Server را شرح دادیم.در ادامه باقی Query های دیتابیس را شرح میدهیم.

هر یک از این queryها تقریبا در هر سیستمی که با پایگاه داده SQL تعامل دارد، ضرورری و قابل استفاده می باشد.

درخواست برای نمایش View

همانطور که گفتیم view یک جدولی است که در نتیجه یک پرس و جو شکل می گیرد. دستور نمایش view و Table ها مشابه هم می باشد.

SELECT * FROM Failing_Students;

پرس و جو برای به روز رسانی View

پرس و جوی زیر view با نامProduct List را به روز می کند – و اگر این view وجود نداشته باشد، view با همان نام Product List ایجاد می شود.

CREATE OR REPLACE VIEW [ Product List] AS SELECT ProductID,ProductName, Category FROM Products WHERE Discontinued = No;

درخواست برای حذف View

کوئری زیر View با نام ‘V1’ را حذف drop یا delete می کند.

DROP VIEW V1;

درخواست نمایش جداول کاربر

در جدول user، اطلاعات تعریف شده ای قرار دارد و می تواند به عنوان آرگومانهایی جهت پروسس(procedures) ها یا توابع تعریف شده توسط کاربر استفاده شود. جه تمایش این جدول کوئری زیر را اجرا کنید.

SELECT * FROM Sys.objects WHERE Type=’u’

درخواست نمایش Primary Keys

تمام مقادیر موجود در یک جدول توسط کلید Primary منحصر به فرد شناسایی می شود.در جدول باید دارای یک کلید اصلی باشد. کلید اصلی یک مقدار خاص، منحصر به فرد و غیرتهی (non-null) می باشد که یک ردیف را در دیتابیس شناسایی می کند.

SELECT * from Sys.Objects WHERE Type=’PK’

درخواست نمایش Unique Keys

برای اطمینان از اینکه همه مقادیر یک ردیف، متفاوت از هم هستند، از کلید منحصر به فرد(Unique) استفاده می شود. Unique همانند کلید اصلی مقادیرش در جدول منحصر به فرد می‌باشد اما تفاوتش با کلید اصلی در این است که می‌تواند مقادیر Null داشته باشد و یکی دیگر از تفاوت هایش این است که در جدول می‌توان چندین کلید Unique ایجاد نمود.

SELECT * FROM Sys.Objects WHERE Type=’uq’

درخواست نمایش Foreign Key

یک FOREIGN KEY در یک جدول به یک PRIMARY KEY در جدولی دیگر اشاره می کند.برای ارتباط بین جداول از محدودیت Foreign Key استفاده می‌شود و در اصل Relational Integrity را فراهم می‌کند. به عبارت ساده‌تر، کلید خارجی همان مقدار کلید اصلی از جدول دیگر است.

SELECT * FROM Sys.Objects WHERE Type=’f’

درخواست Triggers

Trigger ها نوع خاصی از برنامه ی ذخیره شده می باشند که می توانند برای عمل روی فعالیت یک جدول مانند INSERT, UPDATE, یا DELETE نوشته شوند. به عنوان مثال، یک مجموعه از پیش تعیین شده دستورالعمل هایی که هنگام وقوع رویداد خاص اجرا می شوند. لیستی از Triggers های تعریف شده را می توان با استفاده از پرس و جو زیر مشاهده کرد.

SELECT * FROM Sys.Objects WHERE Type=’it’

درخواست نمایش Procedure ها

stored procedure، گروهی از پرس و جو های SQL است که به صورت منطقی یک واحد را تشکیل می دهند و کار خاصی را انجام می دهند. بعبارتی مجموعه ای از دستورات (Query) مربوط به SQL میباشد که به عنوان یک واحد با یکدیگر Compile می شوند .

Stored Procedure می تواند شامل چندین دستور باشد , مانند دستورات Select , INSERT , UPDATE , DELETE.

SELECT * FROM Sys.Objects WHERE Type=’p’

0/5 (0 Reviews)

سرویس ها

مقالات پربازدید


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288