بهترین استراتژی های سئو در سال ۲۰۲۰ – قسمت سوم

در ادامه مقالات قبلی، معرفی تکنیک های عالی سئو، استراتژی های مهم زیر را بررسی میکنیم. یافتن بهترین کلمات کلیدی رقبا اشتراک گذاری محتوای سایت بهترین کلمات کلیدی رقبای خود را سرقت کنید. دو روش برای یافتن کلمات کلیدی برای بهینه سازی محتوای وجود دارد. کلمات کلیدی تصادفی را از طریق ابزارهای مرتبط استخراج کنید. … ادامه خواندن بهترین استراتژی های سئو در سال ۲۰۲۰ – قسمت سوم