Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288
ابزار NSlookup - وبلاگ مرواهاست
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

وبلاگ مرواهاست

بطور کلی در صورتی که dns کار نکند ارتباط دستگاهها نیز قطع خواهند شد و برای بررسی میتوانید از ابزار nslookup استفاده نمایید.

سینتکس nslookup

command prompt را باز نمایید و nslookup را تایپ نمایید.سپس ؟ را تایپ نمایید و Enter بزنید.

سینتکسی مانند تصویر زیر مشاهده می نمایید.

در زیر مهمترین ها را برایتان توضیح می دهیم.

رکورد A Lookup (تبدیل دامنه به ip )

در صورتی که میخواهید ip آدرس یک دامنه را پیدا نمایید فرمان زیر را وارد نمایید.

Nslookup domanname

تبدیل ip به نام دامنه

در صورتی که ip را میدانید و میخواهید نام دامنه را پیدا نمایید فرمان زیر را وارد نمایید.

nslookup 8.8.8.8  

رکورد MX Lookup

توسط دستورات زیر میتوانید mail server مسول دریافت ایمیل برای دامنه را پیدا کنید.

nslookup + enter

set q=mx + enter

Domain + enter

رکورد SOA Lookup

. سرور بهترین منبع اطلاعات برای دامنه است Dns این رکورد مشخص می نماید کدام

nslookup + enter

set q=SOA + enter

domain name + enter

Name Server

این فرمان نیم سرورهایی که دامنه از آن استفاده می نماید را بر می گرداند.


nslookup + enter

set q=ns+ enter

domain  +enter

استفاده از DNS سرور جایگزین

در صورتی که یک سایت در شبکه داخلی بارگزاری نشود و در خارج از شبکه بارگزاری می گردد.

در اینصورت باید نتایج dns داخلی و خارجی بررسی گردد.برای بررسی دستورات زیر را تایپ نمایید.

nslookup + enter

 server=DNS-Server-IP + enter

domain name + enter

بقیه فرمانهای nslookup در اموش دوم برای شما عزیزان اضافه خواهد شد.

0/5 (0 Reviews)

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/morvahost/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288